Rendement met Dividend

Ordina verdubbelt bijna

13-2 - Ordina keert over 2019 een dividend uit van 9,5 eurocent per aandeel, ofwel 60 procent van de winst. Haast een verdubbeling.


geplaatst door Lennart