Rendement met Dividend

KPN blijft

7-2 - Het ziet er naar uit dat KPN er alles aan doet om op deze website te blijven staan. Ondanks de behoefte aan liquide middelen en de daauit voortvloeiende claimemissie wil KPN over 2013 en 2014 een dividend van 0,03 euro uitbetalen. Na 2014 ziet KPN eventueel weer ruimte voor een stijging van het dividend.


geplaatst door Lennart