Rendement met Dividend

Ordina keert meer uit

16-2 - Ordina stelt over 2022 een dividend voor van 0,395 euro per aandeel. De gehele winst gaar aan dividend op.


geplaatst door Lennart