Rendement met Dividend

Uitleg over beleggen

Rendement halen uit vermogen is de laatste tijd een lastige zaak geworden. Spaarrentes zijn gemiddeld gedaald tot zo'n 0,25%. Met een voorspelde inflatie boven de 2% blijft er geen reeel rendement over. Zeker ook als het vermogen meer dan 21.139 euro is en zodoende daarboven wordt belast in box 3 tegen uiteindelijk 1,2%. Men moet dus verder kijken. Obligaties of aandelen?

Obligatiekoersen zijn de laatste jaren fors gestegen. Van staatsobligaties tot bedrijfsobligaties. Wanneer er een yield van boven de 3% moet worden gehaald, moet men uitwijken naar zeer risicovolle obligaties. Obligaties uit de landen Spanje en Griekenland bijvoorbeeld. Deze landen zijn dan ook zeer risicovol. De obligatiemarkt is mijn ogen dan ook een luchtbel waar rendement ver te zoeken valt.

Deze website kiest voor aandelen.
Een aandeel is een bewijs van eigendom in een onderneming. Op twee manieren valt er voor de belegger in aandelen winst te behalen. Speculeren en dividenduitbetalingen. Speculeren, het kopen of verkopen van effecten om snel een winst te maken, wijkt teveel af van de doelstelling: "rendement halen uit vermogen". Het is te risicovol. In principe is de kans 50% of een aandeel na aankoop zal stijgen in waarde. De markt heeft namelijk altijd gelijk en de prijs die voor een aandeel wordt betaald is de juiste prijs. Dividend daarentegen geeft enige zekerheid. Het is de enige mogelijkheid bij beleggen om een vast rendement te behalen.

Dividend is het uitkeren van de winst aan de aandeelhouders. Er moet door een bedrijf dus wel winst worden gemaakt, of eigenlijk beter, er moet per saldo meer liquide middelen het bedrijf binnenstromen dan uitgaan. Omdat dit laatste vaak wordt vergeten, is het belangrijk hierop te letten. Een boekhoudkundige winst maakt van een onderneming geen stabiele dividendbetaler. Het is dan ook zeer belangrijk dat een onderneming een trackrecord heeft opgebouwd qua dividenduitbetalingen. Deze website hanteert drie jaar. Alleen bedrijven die de afgelopen drie jaar continu dividend hebben uitbetaald zijn betrouwbaar genoeg.

Samengevat: aandelen die dividend uitkeren zijn interessant. Speculatie geeft teveel onzekerheid, dividend daarentegen geeft wel veel zekerheid. Welke aandelen zijn dan het meest interessant? Bedrijven die in ieder geval al minimaal drie jaar dividend uitbetalen en die tevens een hoog rendement bieden. Hoe kan dit rendement worden berekend? Eenvoudig, men deelt het bruto dividend bedrag door de beurskoers van het aandeel. Hieruit volgt een ranglijst. Hoe hoger het rendement hoe beter. Let tenslotte ook op de sector waar dividendaandelen actief zijn. Sectoren die een stabiele cashflow in de toekomst zullen blijven generen genieten de voorkeur. Kijk naar de sector waar je veel van verwacht en pik de hoogste dividendbetaler er uit. Natuurlijk altijd voor eigen risico en met het rendement op de spaarrekening in het achterhoofd. Veel succes!