Rendement met Dividend

Beter Bed steeds slechter

9-3 - Het slotdividend van Beter Bed Holding over het boekjaar 2012 is vastgesteld op 0,12 euro per gewoon aandeel. Dat maakte Beter Bed tijdens de jaarcijfers bekend.In november werd al een interimdividend uitgekeerd van 0.35 euro per aandeel. Over heel 2012 komt het dividend uit op 0,47 euro per aandeel. Over 2011 bedroeg het dividend 1,10 euro, over 2010 bedroeg het dividend nog 1,30 euro per aandeel.


geplaatst door Lennart