Rendement met Dividend

Nieuwsberichten

Arcelor Mittal verlaagt

31-10 - Arcelor Mittal heeft het dividend over 2013 verlaag naar 20 dollarcent. Het dividend over 2012 bedroeg 75 dollarcent. Dit dividend was ook al een verlaagde versie van eerdere dividenden. Het is nog niet duidelijk of Arcelor Mittal het dividend per kwartaal blijft betalen.


Beter Bed betaalt slechter

26-10 - Beter Bed zal een interim-dividend van 35 cent betalen. In 2011 bedroeg deze betaling nog 47 cent. Op 30 oktober gaat het fonds ex-dividend. Uitbetaling zal op 15 november geschieden.


KPN blijft de gemoederen bezig houden

24-10 - Na teleurstellende derde kwartaalcijfers is de schuldratio van KPN verder verslechterd. KPN stelt zelf de doelstelling om de verhouding van de netto schuld en EBITDA onder de 2,5 te houden. Op dit moment is de ratio echter 2,7. Om de netto schuld te verlagen zal KPN zijn kasstroom moeten gebruiken om leningen af te lossen. Dit zou ten koste kunnen gaan van de dividendbetaling. Citigroup bijvoorbeeld denkt nu aan een dividend van 20 cent voor 2012 en 2013. Dit zou betekenen dat KPN over 2012, na het interim-dividend van 12 cent in augustus, nog 8 cent uitbetaalt in het voorjaar van 2013.


Akzo Nobel betaalt interim-dividend

19-10 - Akzo Nobel heeft na de 3e kwartaalcijfers aangekondigd een interim-dividend van 33 cent te betalen.Op 22-10 gaat het aandeel ex-dividend. Uitbetaling zal op 23-11 plaatsvinden. Na een flinke afschrijving is het eigen vermogen aangetast. Of Akzo Nobel zijn beleid van stabiel tot stijgend dividend (zie agenda) kan volhouden is hierdoor nog onzeker.


Exact onzeker

17-10 - Zoals te zien is bij de agenda keert Exact zijn gehele winst uit aan de aandeelhouders. Dit in ieder geval zolang er geen geschikte overnamekandidaten zijn. De recent aangekondigde reorganisatie met haar reorganisatiekosten en andere buitengewone posten kunnen nu het dividend gaan aantasten. Vanwege een ruime kaspositie van 2,15 euro per aandeel is dividendstabilisatie mogelijk. Exact doet hierover geen uitspraken.