Rendement met Dividend

Nieuwsberichten

Corio evalueert

11-11 - Het dividendbeleid (zie agenda) wordt door Corio onder het licht gehouden. Voor de toekomst wil Corio het dividend meer afhankelijk maken van de operationele prestaties. Voorlopig wil Corio hetzelfde dividend betalen als over 2011, dit is een dividend van 2,76 euro.


Delta Lloyd handhaaft

8-11 - Delta Lloyd kwam met derde kwartaalcijfers en melde het volgende over het dividend: \"Behoudens onvoorziene omstandigheden, verwachten wij dat het operationeel resultaat over heel 2012 ongeveer 10% onder het vorig jaar gerapporteerde niveau zal uitkomen. Wij verwachten echter het dividend op het niveau van 2011 te kunnen handhaven.\" Dit betekent een dividend van 1,03 euro en op de huidige koers een rendement van ruim 8%!


PostNL stelt weer teleur

5-11 - PostNL zou na de afsplitsing van TNT een ruime dividendbetaler worden. Hier is echter tot op heden niks van terecht gekomen. Nu nieuwe pensioenregels PostNL vanaf 1 januari 2013 een negatief eigen vermogen gaan bezorgen, is contant dividend over 2012 niet meer mogelijk. Pas nadat TNT, waar PostNL een groot belang in heeft, definitief zal worden overgenomen door UPS zal PostNL eventueel weer contant dividend kunnen betalen.


Vastned Retail verandert dividendbeleid

4-11 - Vastgoedfondsen zijn altijd ruime dividendbetalers geweest. Nu de huren echter onder druk staan en de kosten om een pand verhuurd te krijgen stijgen, lijkt daar nu een einde aan te komen. Na Wereldhave verlaagt nu ook Vastned Retail zijn dividend over 2012. Het dividendbeleid wordt aangepast. Waar nu nog het volledige directe resultaat wordt uitgekeerd wil Vastned terug naar 75%. Het verwachte dividend over 2012 zal daarmee uitkomen op 2,55 euro. Over 2011 werd nog 3,61 euro betaald. Welk vastgoed volgt?


Shell betaalt 2,4% meer

1-11 - Shell zal over het derde kwartaal van 2012 een dividend betalen van 0,43 dollarcent. Dit is 2,4% meer dan het dividend over de zelfde periode vorig jaar. Op 20 december zal het dividend uitbetaald worden.